BİLİMSEL PROGRAM

11 Kasım 2020, Çarşamba
17:00-17:40 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanı : Mehmet Kamil Mülayim
SS-09 - SS-08

SS-01 Ramsey Hunt Sendromu Hastalarının Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Serkan Demirkan

SS-02 Lökositoklastik Vaskülitli Hastalarda Direkt İmmünfloresan Bulgularının Klinik ve Laboratuvar Bulguları ile İlişkisi
Duygu Gülseren

SS-03 Eozinofilik Anjilolenfoid Hiperplazili Olguda Elektrokoterizasyon Tedavisi
Yuhanize Taş Demircan

SS-04 Psoriasis vulgaris tanısı ile ustekinumab başlanan hastaların ilaçta kalım sürelerinin değerlendirilmesi, tek merkez sonuçları
Tahsin Çağdaş Akaslan

SS-05 Akne Rosacea Hastalarında Psikiyatrik Ölçeklerin ve Uyku Kalite Düzeyinin Değerlendirilmesi
Funda Kemeriz

SS-06 Ürtiker Tanılı Hastalarda Tetikleyici Faktörler
Neval Rozerin Altunkalem

SS-07 Üçüncü basamak sağlık merkezi olarak son üç yılda karşılaşılan skabiyez olgularının epidemiyolojik değerlendirilmesi
Nurcan Metin

SS-08 Türkiye’de COVID-19 salgını sırasında sağlık çalışanları arasında dermatolojik şikayetlerdeki değişiklikler
Nurcan Metin

17:50-18:00 Açılış Töreni
Konuşmacı: Prof. Dr. Hamdi Memişoğlu
Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı
18:00-18:45 Deri Hastalıklarında Tedaviye Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Güliz İkizoğlu, Murat Durdu
18:00-18:15 Dermatolojik Acil Hastalıklarda Tedavi Mehmet Salih Gürel
18:15-18:30 Deri Hastalıklarında Tedaviyi Etkileyen Faktörler Başak Yalçın
18:30-18:45 Deri Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yapay Zekanın Rolü Murat Durdu
18:55-19:40 İnflamatuar Dermatozlarda Tedavi - 1
Oturum Başkanları:
Nilgün Atakan, Perihan Öztürk
18:55-19:10 Psoriasisde Topikal ve Sistemik Tedavi Sevgi Bahadır
19:10-19:25 Psoriasiste Biyolojik Tedavi Tülin Ergun
19:25-19:40 Gelecekte Psoriasiste Planlanan Tedaviler Nilgün Atakan
19:50-20:20 Uydu Sempozyum Psoriatik Hastalık: Deri ve Ötesine Bütünsel Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Tamer İrfan Kaya, Nahide Onsun

Psoriatik Hastalık: Deriden Fazlası
Güliz İkizoğlu
Secukinumab ile Psoriatik Hastalığa Bütünsel Yaklaşım
Recep Dursun
20:30-21:30 İnflamatuar Dermatozlarda Tedavi - 2
Oturum Başkanları:
Melih Akyol
20:30-20:45 Nötrofilik ve Püstüler Dermatozlarda Güncel Tedavi Tuğba Atcı
20:45-21:00 Vaskülitlerde Tedavi Emel Bülbül Başkan
21:00-21:15 Behçet Hastalığında Tedavi Ayşe Boyvat
21:15-21:30 Non-Enfeksiyöz Granulomatöz Hastalıklarda Tedavi Seray Külcü Çakmak
21:40-22:40 İnflamatuar Dermatozlarda Tedavi - 3
Oturum Başkanları:
Mehmet Karakaş, Ayşe Akman Karakaş
21:40-21:55 Kutanöz Lupus Eritematozus ve Dermatomiyozitin Tedavisi Çiğdem Doğramacı
21:55-22:10 Skleroderma ve Morphea Tedavisi Nuran Allı
22:10-22:25 İktiyozis ve Keratodermada Tedavi Perihan Öztürk
22:25-22:40 İnflamatuar Deri Hastalıklarının Tedavisinde JAK İnhibitörleri ? Melih Akyol
12 Kasım 2020, Perşembe
17:15-17:50 Sözlü Bildiri Oturumu - 2
Oturum Başkanı : Mehmet Kamil Mülayim
SS-09 - SS-18

SS-09 COVID-19 Pandemisinden Sonra Dermatolojiye Başvuranlarda Tanı Dağılımının Değişmesi
Ümran Öner

SS-10 2018-2020 Yılları Arasında Kaposi Sarkomu Tanısı Alan Hastaların Demografik Ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Ayşe Mine Gök

SS-11 Kronik Spontan Ürtiker Tanılı ve Omalizumab Tedavisi Alan Hastalarda Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerin Hastalik Seyri Üzerine Etkisi
Bilgen Erdoğan

SS-12 COVID-19 Pandemi Döneminde Sağlık Profesyonellerinde Destekleyici Ürün Kullanımı: Anket Çalışması
Zeynep Utlu

SS-13 Koronavirüs Hastalarında Deri Bulgularının Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Çalışma
Yıldıray Yeniay

SS-14 Kronik ürtikerli hastalarda çocukluk çağı travmasının rolü
Dursun Türkmen

SS-15 Bir Psoriasis Komorbiditesi Olarak: “Sigara”; Ne Kadar Biliniyor? Ne Kadar Etki Ediyor?
İlkay Özer

SS-16 Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Türkiye’de Uygulanan Kozmetik Dermatoloji Uygulamaları Hakkındaki Farkındalık, Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları
Dilara İlhan

SS-17 Skalpte Nodül, Renal Hücreli Karsinom Deri Metastazı
Cahit Yavuz

SS-18 Parsiyel Matrisektomi Yapılan Rekürren Onikokriptozisli Çocuk Hastalarda Halluks’un Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Olgu Serisi
Sıla Kılıç Sayar

18:00-18:45 Büllöz Hastalıklarda Tedavi
Oturum Başkanları:
Soner Uzun, Ali Karakuzu
18:00-18:15 Pemfigusta Tedavi ve Hasta Takibi Soner Uzun
18:15-18:30 Büllöz Pemfigoidde Tedavi ve Hasta Takibi Şebnem Aktan
18:30-18:45 Diğer Otoimmün Büllöz Hastalıklarda Tedavi Ayşe Akman Karakaş
18:55-19:55 Kozmetik Kurs-1
Dolgu Uygulaması ile Yüze Bütünsel Yaklaşım(Başlangıç Uygulamalar)
Oturum Başkanı:
Erol Koç
Konuşmacı: Başak Kandi
20:05-20:35 Uydu Sempozyum
Dermatofit Tedavisinde Doğru Bilinne Yanlışlar
Konuşmacılar :
Fatma Arzu Kılıç
20:45-21:30 Enfeksiyonlar, Enfestasyonlar - 1
Oturum Başkanları:
Orhan Özgöztaşı, Mehmet Salih Gürel
20:45-21:00 Yüzeysel ve Derin Mantar Enfeksiyonlarında Tedavi Mehmet Karakaş
21:00-21:15 Derinin Bakteriyel Enfeksiyonlarında Tedavi Orhan Özgöztaşı
21:15-21:30 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Tedavi ve Korunma Yolları Bilal Doğan
21:40-22:40 Enfeksiyonlar, Enfestasyonlar - 2
Oturum Başkanları:
Çiğdem Doğramacı, Seray Külcü Çakmak
21:40-21:55 Kutanöz Leishmaniasisde Tedavi Bilge Fettahlıoğlu Karaman
21:55-22:10 Derinin Viral Enfeksiyonlarında Tedavi Serap Öztürkcan
22:10-22:25 Deri Tüberkülozunda ve Diğer Mikobakteriyal Enfeksiyonlarda Tedavi Ali Karakuzu
22:25-22:40 Paraziter Deri Hastalıklarında Tedavi Mehmet Harman
13 Kasım 2020, Cuma
17:15-18:00 Allerjik Deri Hastalıklarında Tedavi
Oturum Başkanları:
Oktay Taşkapan, Gonca Elçin
17:15-17:30 Atopik Dermatit Tedavisinde Yenilikler Güliz İkizoğlu
17:30-17:45 Ürtiker ve Anjiyo Ödemde Güncel Tedavi Oktay Taşkapan
17:45-18:00 SJS/TEN ve DRESS de Tedavi ve Takip Necmettin Akdeniz
18:10-19:25 Deri Eklerinin Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Nilsel İlter, Gülsüm Gençoğlan
18:10-18:25 Akne ve Rosacea Tedavisinde Yeniler Nilsel İlter
18:25-18:40 Tırnak Hastalıklarının Medikal ve Cerrahi Tedavisi Fatih Göktay
18:40-18:55 Alopesi Areata, Skatrisyel Alopesi ve Androgenetik Alopeside Güncel Tedaviler Mete Baba
18:55-19:10 Hiperhidrozda Tedavi Emel Erdal Çalıkoğlu
19:10-19:25 Hidradenitis Suppurativada Yeni Tedavi Seçenekleri Güneş Gür Aksoy
19:35-20:20

Uydu Sempozyum
Deri Hastalıklarında Topikal Antibiyotikler
Oturum Başkanı:
Ayşe Serap Karadağ

Deri Enfeksiyonlarında
Selma Emre Evrensel

Inflamatuar Deri Hastalıklarında(Akne, rozase, hs)
Ayşe Serap Karadağ

Yara Bakımında ve Girişimsel İşlemler Sonrası
Tamer İrfan Kaya
20:30-21:30 Deri Tümörlerinde Tedavi
Oturum Başkanları:
Mehmet Ali Gürer, Tamer İrfan Kaya
20:30-20:45 Deri ve Mukozaların Prekansöröz Hastalıklarında Tedavi Gonca Elçin
20:45-21:00 Kutanöz Lenfomada Tedavi Hatice Erdi Şanlı
21:00-21:15 Melanomda Hedefe Yönelik Tedaviler Gülsüm Geçoğlan
21:15-21:30 Bazal Hücreli ve Skuamöz Hücreli Karsinomda Tedavi ve Takip Tamer İrfan Kaya
21:40-22:40 Kozmetik Kurs - 2
Dolgu Uygulaması ile Yüze Bütünsel Yaklaşım (İleri Uygulamalar)
Oturum Başkanı:
Zafer Kurumlu
Konuşmacı: Gonca Gökdemir
22:50-23:20 Akılcı İlaç Kullanımı Bilge Fettahlıoğlu Karaman
14 Kasım 2020, Cumartesi
09:30-10:45 Diğer Hastalıklarda Tedavi - 1
Oturum Başkanları:
Serap Utaş, Hilal Kaya Erdoğan
09:30-09:45 Vitiligo Tedavisi Serap Utaş
09:45-10:00 Yara İyileşmesi ve Skar Tedavisi Pelin Koçyiğit
10:00-10:15 Psikodermatolojik Hastalıklara Dermatolog Gözü ile Bakış Akın Aktaş
10:15-10:30 Kronik Pruritustan Yakınan Bir Hastada Tedavi Yaklaşımları Murat Borlu
10:30-10:45 Deri Bakımı Neslihan Şendur
10:55-11:25 Uydu Sempozyum
Dermatolojik Tedavinin Vazgeçilmezi: Topikal Kortikosteroidler
Konuşmacı: Teoman Erdem
11:35-12:35 Diğer Hastalıklarda Tedavi - 2
Oturum Başkanları:
Ayla Gülekon, Osman Köse
11:35-11:50 Gebelik Dermatozlarında Tedavi Yaklaşımı Mualla Polat
11:50-12:05 Deri Hastalıklarında Gen ve Kök Hücre Tedavileri Osman Köse
12:05-12:20 Oral Mukoza Hastalıklarında Tedavi Hilal Kaya Erdoğan
12:20-12:35 Anogenital Mukoza Hastalıklarında Tedavi Ayşe Kavak
13:00-13:30 Uydu Sempozyum
Nucleofill: Biyo-yeniden Yapılandırmada Yeni Konsept
Moderatör:
Zafer Kurumlu
Konuşmacı: Erol Koç
13:40-16:10 KURSLAR
Moderatörler:
Zafer Kurumlu, Erol Koç
13:40-14:10 Botulinum Toksin Uygulaması
Konuşmacı:
Ercan Çalışkan
14:10-14:40 Dolgu Uygulaması 1
Konuşmacı:
Zehra Aşiran Serdar
14:40-15:10 Dolgu Uygulaması 2
Konuşmacı:
Zekayi Kutlubay
15:10-15:40 Mezoterapi
Konuşmacı:
Berna Şanlı
15:40-16:10 Pdo İp Uygulaması
Konuşmacı:
Recep Dursun
16:10-16:30 KAPANIŞ