DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm Dünya’nın içinde bulunduğu COVID-19 pandemi döneminde, siz meslektaşlarımızın sağlığı 13. Çukurova Dermatoloji Günleri düzenleme kurulu için öncelik taşımaktadır. Bu öncelik doğrultusunda, bilim ve eğitim faaliyetlerinin de devamlılığı gerekmektedir.

Eğitim ve bilime ara vermemek adına, 13. Çukurova Dermatoloji Günleri Dermatoloji’de Tedavi - 4 Simpozyumu’nu 11-14 Kasım 2020 tarihleri arasında Online olarak gerçekleştirme kararını almış bulunmaktayız.

Kongremizin sizlerin destekleri ile fiziki kongrenin bilimsel ve sosyal eksikliğini hissettirmeden, aynı heyecan ve doyurucu bilimsel oturumlarla gerçekleştirileceğinden şüphemiz yoktur.

Katılımınız ile sanal da olsa bir araya gelmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu Adına,
Prof. Dr. Hamdi Memişoğlu
Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı