KURULLAR


ORGANİZASYON KOMİTESİ

Simpozyum Başkanı
Prof. Dr. Hamdi Memişoğlu

Simpozyum Sekreteri
Dr. Ahmet Yakışan

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Karakaş
Prof. Dr. Ayça Cordan Yazıcı
Prof. Dr. Orhan Özgöztaşı
Prof. Dr. Çiğdem Doğramacı
Prof. Dr. Perihan Öztürk

Sosyal Komite
Prof. Dr. Gül Denli
Prof. Dr. Güliz İkizoğlu
Prof. Dr. Gamze Seraslan
Prof. Dr. Murat Durdu
Dr. Hümeyra Boğa
Dr. Ali Güzelsoy